Executive Vip Travel Executive Golf Travel Executive Incentives
   |   |   |   |   |   |   | 
Algemene Informatie
egypte golf
Locatie
GOLFREIZEN EGYPTE
Informatie m.b.t. reizen naar Egypte.
Tot nader order worden reizen naar o.a. Cairo en het maken van Nijl-cruises ontraden.
Reizen naar de resorts in Hurghada en Sharm el Sheikh zijn nog wel mogelijk, alhoewel ook hiervoor een advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is afgegeven.
De politieke en veiligheidssituatie in Egypte verandert dagelijks. Heeft u plannen voor het maken van en reis naar Egypte, neemt u dan eerst contact met ons op voor overleg.